Vývojové potřeby dětí napříč věkem

Při práci s dětmi je nezbytné mít znalosti o procesu lidského vývoje. Způsob, jakým my, dospělí s dětmi komunikujeme, se musí měnit podle jejich vývojových potřeb. To, co dítě potřebuje od okolního prostředí, se zásadně mění s věkem. Teorie je jistě důležitá, ale jak to však vypadá v praxi? Jak připravit sebe a okolí, abychom co nejlépe uspokojili potřeby dětí různého věku? Na co se máme zaměřit, když děti pozorujeme? Jak tato pozorování a naše úvahy podporují naši přípravu? Společně prozkoumáme praktické důsledky chápání vývoje člověka podle Marie Montessori a jejich 4 plánů vývoje.