PROGRAM 17. 11. 2023

9:00 – 10:30úvodní přednáška na téma Vývojové potřeby dětí napříč věkem (Kyla Morenz)
10:30 – 11:00coffee break 
11:00 – 12:30Sekce 1 (věk 3-6): Pozorování (Hanka Slabá) Význam pozorování v montessori pedagogice, pozorování jako klíčová dovednost učitelů, uplatnění praktických zkušeností a jejich vliv na výsledek pozorování, jak pozorování zefektivnit ve prospěch podpory jedinečného rozvoje dětí, jak přispět k úspěchu montessori pedagogiky v každodenní praxi
Sekce 2 (věk 6-12): Potřeby a tendence u dětí a dospělých – klíče ke vzdělávání a komunikaci s rodiči (Kristýna Turková)
Základní lidské potřeby a tendence, jaké vlastnosti je nutné umět u dětí ve třídě využít, spolupráce v týmech, komunikace, řešení konfliktních situací, důležitost komunity – společenství 
Sekce 3 (věk 12-15): Připravené prostředí pro Erdkinder program (Roman Klune)
Pilíře připraveného prostředí, rozvrh hodin, rovnováha mezi akademickými a praktickými činnostmi atp.
12:30 – 13:30Vegetariánský oběd (je možné si objednat při registraci na konferenci)
13:30 – 15:00Sekce 1 (věk 3-6): Třístupňová lekce (Hanka Slabá) 3 stupňová lekce napříč jednotlivými plány vývoje, zkoumání teorie třístupňové lekce, s pomocí ukázek i osobního zážitku získání hlubšího porozumění klíčovému nástroji montessori pedagogiky, posílení kompetencí s dopadem do každodenního života v montessori třídě
Sekce 2 (věk 6-12): Vedení třídy – praktické informace a sdílení zkušeností (Kristýna Turková)
Propojení teorie a praxe, Montessori a RVP, plánování, observace, záznamy, sdílení lekcí, české pomůcky, formativní hodnocení, angličtina, digitální technologie, děti s SPU, AMI kurzy v ČJ, refreshe, akreditace AMI
Sekce 3 (věk 12-15): Work and study (Roman Klune)
Jak propojit praktické a akademické výstupy v rámci společných studentských projektů
15:30 – 17:00Sekce 1 (věk 3-6): Analýza pohybu (Hanka Slabá) Význam přesného, pomalého a rozkrokovaného pohybu jako základu pro prezentace, zvláště v oblasti cvičení praktického života; sdílení nápadů, postřehů a nejlepších postupů, které ovlivňují schopnost dětí reprodukovat složité pohyby
Sekce 2 (věk 6-12): Role dospělého a pozorování (Kristýna Turková)
Předpokládané dovednosti a znalosti dospělých, co a jak pozorovat, aby vzdělávání bylo úspěšné a společenství posílené aneb jak balancovat orientaci na výkon a orientaci na proces / wellbeing
Sekce 3 (věk 12-15):  „Komunita“ programu Erdkinder (Roman Klune)
Spolupráce a komunikace s rodiči a veřejností, přizvání odborníků z praxe, podpora žáků v aktivitách zapojení komunity, pilíře komunity programu Erdkinder; inspirace, jak založit nový program Erdkinder – Děti země
17:00 – 19:00Společný raut s možností sdílení s lektory jednotlivých sekcí (po předchozí objednávce a platbě)

Poznámka k programu: Konkrétní témata jednotlivých sekcí budou zveřejněna před konáním konference.

Cizojazyčné přednášky budou tlumočeny do češtiny.

Během celého dne bude možné zúčastnit se osobní konzultace (pro jednotlivce nebo školní týmy) s Kylou Morenz. Na konzultaci přijdete s jednou vybranou otázkou k Montessori pedagogice, která je pro Vás nebo Váš tým momentálně aktuální. Během 30 minut se budete s Kylou věnovat zodpovězení právě Vaší otázky. Počet osobních konzultací je omezen! Rezervujte si termín v přihlašovacím formuláři.